Kontakt

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice (pokój 224)
tel. +48 32 3599 710
e-mail: chowanna@us.edu.pl
www.chowanna.us.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji
Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
tel. +48 32 3599 710

Wsparcie techniczne

Sekretarz Redakcji