Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY
 
Redaktor naczelna
prof. dr hab. Ewa Syrek
e-mail: ewa.syrek@us.edu.pl
 
Sekretarz Redakcji 
dr Łukasz Michalski
e-mail: michalskitg@gmail.com
 
Redaktor statystyczny
dr hab. Henryk Gacki
 
Native speaker
mgr David Oldroyd
 
Redaktorzy językowy
mgr Magdalena Starzyk (język polski)
mgr Krystian Wojcieszuk (język angielski)
 
Adres Redakcji 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice (pokój 227)
tel. +48 32 3599 738
e-mail: chowanna@us.edu.pl
 
 
RADA NAUKOWA
Jerzy Brzeziński, Olga Chyżna (Ukraina), Maria Czerepaniak-Walczak, Stanisław Juszczyk, Dana Knotova (Czechy), Wojciech Kojs, Stefan M. Kwiatkowski, Zbigniew Kwieciński, Henriette W. Langdon (Stany Zjednoczone), Marilyn Langevin (Kanada), Tadeusz Lewowicki, Maria Machalova (Słowacja), Ewa Marynowicz-Hetka, Krystyna Marzec-Holka, ks. Janusz Mastalski, Zbyszko Melosik, Pavel Muhlpachr (Czechy), Aleksander Nalaskowski, ks. Marian Nowak, Stanisław Palka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Isabella Reichel (Stany Zjednoczone), Andreas Schauder (Szwajcaria), Ewa Solarczyk-Ambrozik, Tomasz Szkudlarek, Eleonora Sapia-Drewniak, Bogusław Śliwerski, Wiesław Theiss, Janina Wyczesany, Shu-Lan Yang (Tajwan).
 
REDAKTORZY TEMATYCZNI
Małgorzata Górnik-Durose (psychologia zdrowia), Ewa Jarosz (pedagogika społeczna), Stanisław Juszczyk (pedagogika mediów), Mirosława Knapik (arteterapia), Katarzyna Krasoń (dydaktyka), Krzysztof Maliszewski (pedagogika kultury), Eugenia Mandal (psychologia społeczna), Anna Nowak (pedagogika resocjalizacyjna), Beata Pituła (pedeutologia), Adam Stankowski (pedagogika specjalna), Agnieszka Stopińska-Pająk (historia wychowania, andragogika), Ewa Wysocka (teoria wychowania).