ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura

Drogi Czytelniku! Z przyjemnością informujemy, że "Er(r)go" uzyskało 11 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku oceny i figuruje na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2017: 59.35.

Aby uzyskać całkowicie bezpłatny dostęp do wszystkich numerów "Er(r)go" wystarczy się zarejestrować i zalogować na niniejszej stronie. 

Gorąco prosimy Państwa o podawanie stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji przy rejestracji, przypominając jednocześnie, że recenzentami "Er(r)go" mogą być wyłącznie pracownicy samodzielni. Państwa Autorów zapraszamy też do przeczytania zaproszeń do nadsyłania tekstów (na dole tej strony).

UWAGA: W razie problemów z rejestracją, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Redakcją - errgo@us.edu.pl

UWAGA: Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne, jednocześnie przypominając, że warunkiem przyjęcia tekstu do kolejnych etapów procesu redakcyjengo jest wypełnienie wszystkich pól formularza (podane pełnych metadanych) oraz załączenie skanów wszystkich zgód i licencji na wykorzystanie materiału obcego. Złożenie tekstu do Redakcji "Er(r)go" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Jak przesłać tekst za pomocą OJS? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Jak odpowiednio sformatować tekst? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Jak sformatować bibliografię załącznikową?

Serdecznie zapraszamy! 

ER(R)GO jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profil merytoryczny

Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania  w zakresie literaturoznawstwa (teoria, komparatystyka, krytyka), nauk o kulturze, socjologii, antropologii,  filozofii (szczególnie w zakresie jej pokrewieństw z innymi dziedzinami humanistyki) oraz krąg odbiorców interdyscyplinarnych.

Działy

Głównymi działami pisma są „Rozprawy - szkice - eseje” poświęcone tematyce określonej wyżej oraz „Przekłady”, mieszczące jeden lub dwa ważne teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu polskim. Uzupełnieniem tych centralnych sekcji każdego numeru będą opcjonalne i konstruowane w miarę aktualnych potrzeb działy uzupełniające: „Polemiki - komentarze - uwagi”, zawierające materiał dyskusyjny, oraz „Recenzje - noty - omówienia”.


Rada naukowa
Fernando Andacht (Ottawa)
Ian Buchanan (Cardiff)
Jean-Claude Dupas (Lille)
Piotr Fast (Katowice)
Alicja Helman (Kraków)
Ryszard Nycz (Kraków)
Libor Martinek (Opava-Wrocław)
Giorgio Mariani (Rzym)
John Matteson (Nowy Jork)
Floyd Merrell (Purdue)
Edward Możejko (Edmonton)
Leonard Neuger (Sztokholm)
Tadeusz Rachwał (Warszawa)
Erhard Reckwitz (Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch)
Bożena Shallcross (Chicago) 
Tadeusz Sławek (Katowice)
Andrzej Szahaj (Toruń)
Lech Witkowski (Toruń)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds)
Emanuel Prower (Katowice)
Anna Zeidler-Janiszewska (Łódź)

Zespół recenzencki (2018)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Elżbieta Rokosz (Uniwersytet Rzeszowski)

Zespół recenzencki (2017)
prof. dr hab. Jacek Gutorow (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Anna Budziak, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

Zespół recenzencki (2015-2016)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (UJ)
prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk (UAM)
prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (UWr)
prof. dr hab. Wiesław Krajka (UMCS)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ)
prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (UW)
dr hab. Monika Bakke (UAM)
dr hab. Anna Branach-Kallas (UMK)
dr hab. Anna Car (UJ)
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO (UO)
dr hab. Dorota Filipczak, prof. UŁ (UŁ)
dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Katarzyna Jastrzębska (UJ)
dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW (KPSW)
dr hab. Grzegorz Maziarczyk (KUL)
dr hab. Tomasz Sikora (UP Kraków)
dr hab. Paweł Stachura (UAM)
dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM (AM Katowice) 

Aktualności

 

OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Przesunięcie terminu nadsyłania tekstów (pamięć/zapominanie/post-pamięć)

UWAGA: W związku ze zmianą kolejności planowanych numerów termin nadsyłania artykułów do numeru pamięć/zapominanie/post-pamięć został wydłużony. Zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów do 31 maja 2019.

ZAPROSZENIA DO NADSYŁANIA TEKSTÓW

pamięć/zapominanie/post-pamięć

„Nasza przeklęta pamięć jest jak sito”, mówi jeden z bohaterów powieści Remarque’a, „Chce przeżyć. A przeżyć można tylko dzięki zapominaniu”. Zagadnienie pamięci zawsze pozostaje aktualne, dzisiaj być może bardziej niż kiedykolwiek; nie możemy żyć bez pamięci, bo ona jest budulcem naszej tożsamości, ale nie możemy też żyć z nadmiarem wspomnień, jak Funes Borgesa. 

Pamiętamy, zapominamy, przychodzą inni, którzy chcą pamiętać lub także zapominać. Wspomnienia, te indywidualne i te zbiorowe, podlegają nieustannej reinterpretacji i nie jesteśmy już pewni, czy to te same wspomnienia, czy złudzenia stające się rzeczywistością. Czym jest pamięć wobec post-pamięci?
Powracamy zatem do pamięci i spraw z nią związanych. Redakcja "Er(r)go" zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów mieszczących się w ramach nakreślonych przez tytuł numeru, na przykład:

• Pamięć a wirtualność
• Pamięć a interpretacja
• Post-pamięć
• Pamięć kultury popularnej
• Zapominanie jako warunek istnienia
• Pamięć i tożsamość
• Pamięć: Bergson i Deleuze
• Zapominanie a post-pamięć
• Pamięć i tekst
• (Auto)biografia: pamięć i zapominanie
• Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna
• Traumy pamięci
• Pamięć a gender
• Pamięć i polityka
• Pamięć a historia

i we wszelkiej innej tematyce, teoretycznej lub analitycznej, przez tytuł inspirowanej.
Termin nadsyłania artykułów – 31 maja 2019.

W celu wysłania tekstu proszę zalogować się i zarejestrować jako autor na stronie: 
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO

Na stronie startowej znajduje się instrukcja rejestracji i wysyłania tekstów oraz instrukcja dotycząca formatowania tekstu, sposobu sporządzania przypisów itp.


PLANOWANE NUMERY

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

ER(R)GO NR 39 (2/2019) 
teatr/transfer/transgresja 

ER(R)GO NR 40 (3/2019)
protest/rebellion/anarchy
NUMER W JĘZYKU ANGIELSKIM

ER(R)GO NR 41 (1/2020)
pamięć/zapominanie/post-pamięć

ER(R)GO NR 42 (2/2020)
fotografie/obrazy/projekcje

ZAPOWIEDZI

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

Kolejny numer Er(r)go (38, 1/2019), zatytułowany dyskursy weg(etari)anizmu, poświęcony będzie analizie społecznego zjawiska odmowy konsumpcji mięsa. Niepodważalna  już obecność wegetarianizmu i weganizmu w przestrzeni świadomości publicznej prowadzi do coraz wyraźniej artykułowanej przez wielu badaczy potrzeby krytycznej refleksji nad ich kulturowymi, społecznymi, filozoficznymi i literackimi aspektami. Sformułowana przez profesor Laurę Wright propozycja studiów nad weganizmem świadczy o konieczności poszerzenia dotychczasowego spektrum badan humanistycznych. Wyznacza ona nowy obszar badawczy, w którym współbrzmią kwestie związane ze środowiskiem, konsumpcją, klasą społeczną, rasą oraz tożsamością, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i narodowym. Artykuły tworzące Dyskursy weg(etari)anizmu podejmą problematykę potencjału badawczego studiów nad wegetarianizmem i weganizmem oraz różnorodności obszarów, w których wegetarianizm i weganizm funkcjonują we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań literackich i kulturowych. Omawiana tematyka obejmie, między innymi, takie zagadnienia jak weganizacja akademii, karnizm, reduktarianizm, reprezentacje weganizmu w literaturze oraz weganizm w kontekście rasy.
 
Opublikowane: 2019-02-19 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...