Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. Paweł Jędrzejko, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 41-205 Sosnowiec, Polska
  2. Marzena Kubisz, Zakład Teorii Kultury i Literatury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sekretarz redakcji