Historia czasopisma

"ER(R)GO" jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie, która funkcjonowała przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czasopismo figuruje na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w roku 2015 uzyskało ocenę parametryczną 11 punktów. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2015: 65.95.