Biblia Jonasza: dekolonizacja chrześcijaństwa w kontekście północnoamerykańskimAbstrakt

Małgorzata Poks
Institute of English Cultures and Literatures
Faculty of Philology
University of Silesia in Katowice
Poland

The Bible of Jonah: On Decolonization of Christianity in the North American Context

A review of the book: Buffalo Shout, Salmon Cry: Conversations on Creation, Land Justice, and Life Together. Steve Heinrichs (red.). Kitchener, Ontario i Harrisonburg, Virginia, Herald Press 2013, str. 360. Publikacja anglojęzyczna w miękkiej okładce.


Słowa kluczowe

dekolonializm; antropologia religijna i kulturowa; interkulturowość; środowisko naturalne

Buffalo Shout, Salmon Cry: Conversations on Creation, Land Justice, and Life Together. Steve Heinrichs (red.). Kitchener, Ontario i Harrisonburg, Virginia, Herald Press 2013.

James Cone, „Whose Earth is It Anyway”, w: Earth Habitat: Eco Justice and the Church’s Response, red. Dieter Hessel i Larry Rasmussen, Minneapolis, Fortress 2001.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-30


Poks, M. (2018). Biblia Jonasza: dekolonizacja chrześcijaństwa w kontekście północnoamerykańskim. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4674

Małgorzata Poks  gosiapoks@poczta.onet.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instutut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).