„Rozpinanie wielkiej paraboli”. O procesie pisania jednego wiersza Zbigniewa Herberta

Tomasz Cieślak-Sokołowski

Abstrakt


Tomasz Cieślak-Sokołowski
Katedra Krytyki Współczesnej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

“Opening the Great Parable”
On Zbigniew Herbert’s Writing of One of His Poems

Abstract 
The main objective of the present article is to offer a reading of Zbigniew Herbert’s manuscripts, drawing upon French and British theories of genetic criticism. The author analyzes the physical shape of the page and the stages of the making of the poem with reference to specific examples based on materials collected in the Zbigniew Herbert archive at the National Library of Poland.


Keywords:
genetic criticism, Zbigniew Herbert, manuscript studies, writing process

„Rozpinanie wielkiej paraboli”. O procesie pisania jednego wiersza Zbigniewa Herberta 

Streszczenie 
Artykuł skupia się na próbie opisania problemów związanych z odczytywaniem rękopisów Zbigniewa Herberta. Autor artykułu nawiązuje do francuskich i brytyjskich teorii krytyki genetycznej, by opisać te problemy w odniesieniu do materiałów, które zawiera Archiwum Zbigniewa Herberta zdeponowane w Bibliotece Narodowej.

Słowa kluczowe: krytyka genetyczna, Zbigniew Herbert, badania manuskryptów, proces twórczy


Słowa kluczowe


krytyka genetyczna, Zbigniew Herbert, badania manuskryptów, proces twórczy

Pełny tekst:

POBIERZ PLIK PDF

Bibliografia


Janina Abramowska, Wiersze z aniołami, w: Poznawanie Herberta 2, red. Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, oprac. Henryk Citko, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008.

Pierre-Marc de Biasi, Genetyka tekstów, przeł. Filip Kwiatek, Maria Prussak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2015

Francesca Fornari, Pracownia pisarska – o brulionach Zbigniewa Herberta, „Teksty Drugie” 6/2015, nr 156.

Hannah Sullivan, The Work of Revision, Harvard University Press, London 2013.

Marian Stala, W cieniu dębów. Nie tylko o jednym wierszy Zbigniewa Herberta, w: poznawanie Herberta 2, red. Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

"ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura",  ISSN 1508-6305, e-ISSN 2544-3186, email: errgo@us.edu.pl, www.errgo.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.