Myśl i działalność Buckminstera Fullera – od utopii technologicznej do świętej technologiiAbstrakt

For an abstract in English, scroll down.

Bartłomiej Knosala
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska

Myśl i działalność Buckminstera Fullera – od utopii technologicznej do świętej technologii

Abstrakt:
Artykuł prezentuje myśl i działalność amerykańskiego wizjonera Buckminstera Fullera w kontekście jego projektu utopii technologicznej.  Analizując założenia leżące u podstaw tego projektu (tzw. Comprehensive Anticipatory Design Science), zauważamy, że jest on szczególnym nawiązaniem do antycznej kategorii logosu. W takim ujęciu uzgodnienienie logosu jednostkowego z logosem powszechnym przyjmuje postać dostosowania się ludzkości do „systemu operacyjnego natury”, przy czym narzędziem tego dostosowania jest technologia. Jednocześnie odnosząc się do interpretacji myśli Fullera zaproponowanej przez Scotta Easthama, pokazujemy, iż samo rozumienie technologii przez Fullera jest związane z tzw. świętą geometrią. W takim ujęciu możliwe staje się połączenie w spójną całość technologii i duchowości.

Słowa kluczowe: Buckminster Fuller, utopia, utopia technologiczna, święta geometria, kopuły geodezyjne, Scott Eastham

Buckminster Fuller and His Work
From Technological Utopia to Sacred Technology

The article presents the work of American visionary Buckminster Fuller in the context of his project of technological utopia. Analyzing the assumptions underlying this project (the so-called Comprehensive Anticipatory Design Science), we note that Fuller's thought is a form of reference to the ancient category of logos. In his approach,  the reconciliation of individual logos with common logos takes the form of humanity's adaptation to the "nature operating system", with technology being the tool for this adaptation. At the same time, referring to the interpretation of Fuller's ideas proposed by Scott Eastham, the author shows that Fuller's understanding of technology is related to the so-called sacred geometry. When approached from this perspective, technology and spirtuality can be seen as merging into a coherent whole.

Keywords: Buckminster Fuller, utopia, technological utopia, sacred geometry, Scott Eastham


Słowa kluczowe

Buckminster Fuller; utopia; utopia technologiczna; święta geometria; kopuły geodezyjne; Scott Eastham

Edmondson A.C., A Fuller Explanation. The Synergetic Geometry of R. Buckminster Fuller. Birkhauser, Boston, Basel, Stuttgart 1987.

Eastham S., American Dreamer. Bucky Fuller and the Sacred Geometry of Nature. The Lutterworth Press. Cambridge 2007.

Fuller B., Operating Manual for Spaceship Earth, Lars Muller Publishers, Zurich 2014.

Habermas J., Modernizm — niedokończony projekt, przeł. M. Łukasiewicz, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 34.

Jelewska A., Ekotopie. Ekspansje technokultury. Wyd. UAM, Poznań 2013.

Kenner H., Bucky, William Morrow & Company, Nowy York 1973.

Olsen S., Golden Section, Walker Publishing Company, Nowy Jork 2006.

Padovan R., Proportion. Science. Philosophy. Architecture. Routledge London New York, 2008.

Panikkar R., Myth, Faith and Hermenutics, Pulist Press, Nowy Jork 1979.

Giovani Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Wyd. KUL, Lublin 2004.

Segal P. H., Technological Utopianism in American Culture, The University of Chicago Press, Chicago and London 1985.

Segal P.H., R. Buckminster Fuller. America’s Last Genuine Utopian? w: New Views on R. Buckminster Fuller, red. Hsiao-Yun Chu, Roberto G. Trujillo, Stanford University Press, California 2009.

Zeising A., Neue Lehre von den Proportionen des menschlischen Kórpers, Leipzig, 1854.

Źródła internetowe

http://pl.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller

http://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-30


Knosala, B. (2018). Myśl i działalność Buckminstera Fullera – od utopii technologicznej do świętej technologii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5176

Bartłomiej Knosala  bartlomiej.knosala@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).