Jeffrey Weeks, <i>What is Sexual History?</i> (Nota o książce)Abstrakt

[Scroll down for the Polish version of the Abstract]

Anna Kisiel
Institute of English Cultures and Literatures
Faculty of Philology
University of Silesia in Katowice, Poland

Jeffrey Weeks, What is Sexual History? (A Critical Note)

Abstract: The present note concerns the book by Jeffrey Weeks, What is Sexual History?, first which aims at sketching out, and then tracing the paths of the history of sexuality to finally organize our knowledge about these phenomena and processes. The main part of the book consists of seven chapters dealing with various aspects and and subsequent stages of the formation of the discipline of sexual history and its changing social conditioning.

Keywords: sexuality, history of sexuality, gender studies

Jeffrey Weeks, What is Sexual History? (Nota o książce)

Niniejsza nota traktuje o książce Jeffrey'a Weeksa, What is Sexual History?. Książka ma na celu nakreślenie, prześledzenie i uporządkowanie historii seksualności. Główna część książki składa się z siedmiu rozdziałów, traktujących o różnych aspektach i etapach tworzenia dyscypliny oraz jej uwarunkowaniach społecznych.

Słowa kluczowe: seksualność, historia seksualności, gender studies


Słowa kluczowe

seksualność; historia seksualności; gender studies

Jeffrey Weeks, What is Sexual History?, Cambridge, Malden: Polity Press, 2016.


Opublikowane : 2017-09-25


Kisiel, A. (2017). Jeffrey Weeks, <i>What is Sexual History?</i&gt; (Nota o książce). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5581

Anna Kisiel  annamaras91@gmail.com
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).