Rewers, Ewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Kulturoznawstwa, Polska