Rychłowska, Irena, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny; Instytut Socjologii