Ryziński, Remigiusz, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Polska