Rachwał, Tadeusz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Instytut Anglistyki, Polska