A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Kaczmarek, Przemysław, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Kaczmarzyk, Izabela, Akademia Ignatianum w Krakowie
Kadir, Djelal, Pennsylvania State University
Kalaga, Tomasz, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kalaga, Tomasz, adiunkt Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kalaga, Tomasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kalaga, Wojciech, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kalaga, Wojciech
Kalaga, Wojciech, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kalaga, Wojciech, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice (Polska)
Kalaga, Wojciech, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kalaga, Wojciech
Kalaga, Wojciech, Institute of English Cultures and Literatures Faculty of Philology University of Silesia in Katowice ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 41-205 Sosnowiec Poland (Polska)
Kalaga, Wojciech, profesor zwyczajny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kalaga, Wojciech, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 41-205 Sosnowiec
Kalaga, Wojciech
Kalaga, Wojciech w, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kalitko, Krzysztof, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kałuża, Olga
Kazana, Bartosz
Kędzierzawski, Wojciech
Kempa, Jacek, Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydział Teologiczny Uniwersytet Śląski
Kisiel, Anna, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Filologiczny
Kisiel, Anna, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kisiel, Michał, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kisiel, Michał, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Kisiel, Michał Aleksander, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kisiel, Michał, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice
Kisiel, Michał, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kita, Barbara, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Knosala, Bartłomiej, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Kołodziejczyk, Dorota, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej
Kościańczuk, Marcela, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa
Konik, Roman, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii
Korzeniewski, Bartosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kosowska, Ewa, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Koten, Jiří, Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí Nad Labem (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí Nad Labem
Kowalczyk, Kamila Aleksandra, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej
Kowalczyk, Monika, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kowalczyk-Twarowski, Krzysztof, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kropiwnicki, Maciej
Kruszelnicki, Michał, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Wydział Nauk Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki
Kruszelnicki, Wojciech, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Wydział Nauk Pedagogicznych; Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
Krynicka, Anna
Krzykawski, Michał, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
Krzykawski, Michał, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krzykawski, Michał, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
Kubisz, Marzena, Zakład Teorii Kultury i Literatury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kubisz, Marzena, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kucała, Bożena, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej
Kucharska, Justyna
Kuchciński, Bartłomiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kujundžić, Dragan, University of Florida
Kulisz, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Kuźniarz, Bartosz, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny; Instytut Socjologii
Kurz, Iwona, Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki; Instytut Kultury Polskiej

1 - 25 z 56 elementów