Forum Lingwistyczne

Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych.
Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe.
 
Nadesłane teksty zamieszczane są w czterech działach:
  • STUDIA: tu publikujemy artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa, itp.
  • POLEMIKI: to miejsce na recenzje najnowszych i dawniejszych, lecz ważkich, prac językoznawczych lub takich, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na kierunki badań lingwistycznych.
  • ARCHIWALIA: w tym dziale chcemy przypominać artykuły, które ukazały się kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat temu i które, mimo że ważne i interesujące, zostały nieco zapomniane lub też są trudno dostępne. Aby zwiększyć kręgi czytelnicze, do tego działu przyjmujemy teksty w językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).
Zapraszamy do współpracy Wszystkich, którzy zechcieliby opublikować swoje dokonania bądź przemyślenia naukowe lub wziąć udział w dyskusji na temat koncepcji językoznawczego kształcenia uniwersyteckiego.

Forum Lingwistyczne jest notowane w następujących bazach danych: Index Copernicus International, CEEOL, BazHum, CEJSH, Linguistic Bibliography Online, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA.

http://www.forumlingwistyczne.us.edu.pl


No 5 (2018): Forum Lingwistyczne 5/2018


Okładka