Fault: reCAPTCHA FAULT

Ze względu na problemy techniczne z z weryfikacją reCAPTCHA na stronie OJS czasopisma prosimy nowych autorów o rejestrację za pomocą wiadomości e-mail na adres redakcji.

---------------------------------------

Due to technical problems with reCAPTCHA verification on OJS website, we ask new authors to register via e-mail to the editorial office address.