Call for papers - 2019

2019-05-14

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego poświęconego filozofii starożytnej Grecji, który ma się ukazać jeszcze w 2019 roku. Głównym wymogiem zgłoszenia jest wysoka jakość naukowa i oryginalność artykułów. Prace przyjmowane są w języku angielskim. Artykuły nie powinny przekraczać 40 000 znaków i powinny być zredagowane zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi na naszej stronie internetowej http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/about/submissions#onlineSubmissions .
Prosimy o przesyłanie swojego artykułu w wersji elektronicznej. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w piątek 28 czerwca 2019 roku.
Autorzy powinni zostać poinformowani o decyzji redakcji w ciągu trzech miesięcy. Po zaakceptowaniu pracy spodziewamy się, że ukaże się ona do końca roku kalendarzowego. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej lub zwrócić się do nas z zapytaniem na adres folia.philosophica@us.edu.pl.
dr hab. Dariusz Kubok – Redaktor Naczelny
dr. hab. Tomasz Kubalica – Zastępca Redaktora Naczelnego

Dane kontaktowe:
Folia Philosophica
Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Bankowa 11, PL 40-007 Katowice
folia.philosophica.us.edu.pl

folia.philosophica@us.edu.pl