Ks. Stanisław Chołoniewski (1791–1846) jako sufler współczesności. O użyteczności dawnych pojęćAbstrakt

Celem artykułu jest wskazanie, że niektóre z problemów podjętych przez Stanisława Chołoniewskiego (1791-1846) – hasła wieku oraz salon i antysalon – są użyteczne w opisywaniu rzeczywistości również obecnie.

Koncepcja haseł wieku to oryginalne ujęcie wyrażeń, które w sposób ponadprzeciętny oddziałują na ludzi, angażują ich oraz wywołują silne emocje. Chołoniewski charakteryzuje je, bada ich pochodzenie oraz sposób oddziaływania. Kolejnym problemem jest relacja dwóch grup społecznych: salonu i antysalonu, które rywalizują o wpływ na społeczeństwo. Rywalizacja – oprócz zewnętrznych przejawów – odbywa się również wewnątrz jednostki jako konflikt wartości.

Obie te kwestie pośrednio dotyczą też problemu postępu, który analizowany był przez niego z perspektywy doktryny katolickiej. Zestawienie tych trzech elementów dopełnia rozumienie każdego z nich. Wydaje się, że analiza przedstawiona przez Chołoniewskiego nie dotyczy jedynie XIX wieku, ale może tłumaczyć niektóre ważne kwestie społeczne również dziś.


Słowa kluczowe

Stanisław Chołoniewski; hasła wieku; salon i antysalon; postęp

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Antipow, E. (2018). Ks. Stanisław Chołoniewski (1791–1846) jako sufler współczesności. O użyteczności dawnych pojęć. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7461

Emil Antipow  OJSemil.antipow@gmail.com
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ  Polska

absolwent filozofii (2016) oraz politologii (2015) UJ, doktorant nauk politycznych UJ
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.