Człowiek i jego prawa w ujęciu Mieczysława A. KrąpcaAbstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji człowieka sformułowanej przez M.A. Krąpca, czołowego przedstawiciela tomizmu egzystencjalnego. Koncepcja ta przedstawiona jest w kontekście wskazania filozoficznych fundamentów szeroko rozumianej społeczno-politycznej sfery życia człowieka. Jest to o tyle zasadne, iż to właśnie człowiek jest podmiotem i celem działalności politycznej. Samo zaś rozumienie polityki jest w znacznej mierze zależne od przyjętego rozumienia człowieka. W wyniku przeprowadzonych analiz człowiek jawi się jako osoba, a więc samodzielnie istniejący podmiot stanowiący psychofizyczną jedność, obdarzony zdolnością intelektualnego poznania i wolnością woli, najpełniej wyrażający się poprzez akty decyzyjne. Osoba ludzka w swych aktach poznania, miłości i decyzji transcenduje przyrodę i społeczeństwo. Świadczy to o szczególnej godności przysługującej człowiekowi, a ponadto wskazuje na fakt przysługiwania każdej osobie ludzkiej niezbywalnych praw (prawa człowieka).

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Ćwiertniak, T. (2018). Człowiek i jego prawa w ujęciu Mieczysława A. Krąpca. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7462

Tomasz Władysław Ćwiertniak  OJStomekc86@o2.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (politologia - magister, filozofia - licencjat). Doktorant w Akademii Ignatianum w Krakowie (filozofia).


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.