Etyka ewolucji, ewolucja etyki Czy drobne różnice w wizji ewolucji człowieka mogą skrywać przepaść w stanowiskach metaetycznych i metafizycznych?Abstrakt

„Etyka a Ewolucja” to zarazem fundamentalny problem do rozważenia dla każdego filozofa akceptującego teorię Darwina oraz tytuł prac Thomasa H. Huxleya i Johna Deweya. Pierwszy był filozofującym biologiem, twórcą wczesnych programów nauczania biologii. Drugi jest filozofem kojarzonym z nurtem pragmatyzmu i teoriami pedagogiki. Był także zwolennikiem ewolucjonizmu, w swej „Ewolucji a etyce” skomentował „wykład Romanesa” wygłoszony przez Huxleya. Pragmatysta zaproponował odmienne rozumienie procesu ewolucji, oraz (co niniejsza praca próbuje wykazać) odmienną pozycje etyczną wynikającą z rozumienia owego procesu.

Sceptyczne nastawienie Huxleya do etyki ewolucyjnej może mieć podłoże nie tylko w jego sprzeciwie wobec darwinizmu społecznego. Może być interpretowane jako wyraz niezgody na jakąkolwiek formę naturalizmu w etyce.


Słowa kluczowe

Etyka; Ewolucjonizm; Metaetyka; Eugenika; Socjaldarwinizm; Naturalizm

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Tabisz, D. (2018). Etyka ewolucji, ewolucja etyki Czy drobne różnice w wizji ewolucji człowieka mogą skrywać przepaść w stanowiskach metaetycznych i metafizycznych?. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7466

Dominik Tabisz  OJSd.tabisz@gmail.com
Uniwersytet Opolski. Wydział Nauk Społecznych  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.