Zapomniany spór o tomizm



Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zapomniany spór na temat światopoglądowej wartości tomizmu, toczący się na początku lat sześćdziesiątych XX wieku w polskiej prasie katolickiej. Próbuję przedstawić tezy i argumenty obu stron oraz dokonać ich oceny. Twierdzę, że spór ten antycypował głośną dyskusję z tomizmem, podjętą przez J. Tischnera w latach siedemdziesiątych – wyznaczył obszary tej konfrontacji oraz treść i charakter argumentacji za i przeciw.

Słowa kluczowe

filozofia chrześcijańska; tomizm egzystencjalny; tomizm tradycyjny; światopogląd; A. Siemianowski; H. Bortnowska; B. Celiński; M.A. Krąpiec; J. Tischner

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Tyl, M. (2018). Zapomniany spór o tomizm. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7467

Mirosław Tyl  OJSmiroslaw.tyl@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.