No 36 (2016)

Folia Philosophica

36. tom „Folia Philosophica” zgodnie z otwartą formułą tego pisma prezentuje szeroki zakres problematyki filozoficznej, począwszy od studiów historycznofilozoficznych przez kwestie natury estetycznej aż po zagadnienia z zakresu logiki. Prezentowany tom „Folia Philosophica” stanowi multidyscyplinarny zbiór artykułów, który sięga korzeni myśli europejskiej i okazuje się inspirującą propozycją namysłu nad ontologicznymi, estetycznymi i logicznymi aspektami filozofowania. Tom zawiera również przekład, recenzje oraz sprawozdanie. Studia poruszające zagadnienia teoretyczne oraz kwestie związane z etosem życia zadowoli zarówno wytrawnych badaczy filozofii, jak i czytelników zainteresowanych szeroko pojmowaną problematyką filozoficzną.

Spis treści

Articles

Anna Tomkowska-Olejarczyk
Andrzej J. Noras
Anna Agnieszka Musioł
Witold Marzęda
Marcin Mariusz Furman
Magdalena Wołek
Krzysztof Szymanek

Reviews

Dariusz Kubok
Marcin Mariusz Furman
Paweł Robert Gwiaździński