RECENZENCI

Iwona Alechnowicz-Skrzypek (UO, Polska), Bolesław Andrzejewski (UAM, Polska, Pavel Fobel (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Słowacja), Adam Jonkisz (Ignatianum, Polska), Agnieszka Kijewska (KUL, Polska), Leszek Kopciuch (UMCS, Polska), Jan Krokos (UKSW, Polska), Radosław Kuliniak (UWr, Polska), Anna Latawiec (UKSW, Polska), Vladimír Leško (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja), Andrzej Lorenz (UWr, Polska), Marek Maciejczak (PW, Polska), Artur Mordka (URz, Polska), Marek Papuziński (UKSW, Polska), Zlatica Plašienková (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja), Sławomir Raube (UwB, Polska), Marek Rembierz (UŚ, Polska), Piotr Świercz (Ignatianum, Polska), Tadeusz Szubka (USz, Polska), Włodzimierz Tyburski (UMK, Polska), Ryszard Wiśniewski (UMK, Polska), Ulrich Wollner (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Słowacja), Kazimierz Wolsza (UO, Polska).