Zespół redakcyjnyRada redakcyjna

Redaktor Naczelny
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz
Katarzyna Niesporek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
Michał Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Maraś (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)

 

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Stanisław Grabias
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)
Péter Lajos
(Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie, Węgry)
Dawid Larysz
(Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Stanisław Milewski
(Uniwersytet Gdański)
Grzegorz Opala
(Śląski Uniwersytet Medyczny)
Danuta Ostaszewska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Danuta Pluta-Wojciechowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Porayski-Pomsta
(Uniwersytet Warszawski)
Henryk Skarżyński
(Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Aldona Skudrzyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Leszek Szewczyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Seyhun Topbas
(Anadolu University, Turcja)
Kateřina Vitaškova
(Univerzity Palackého w Ołomuńcu, Czechy)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)

Rada recenzyjna

Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Ewa Czaplewska
(Uniwersytet Gdański)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Grażyna Gunia
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Edward Łuczyński
(Uniwersytet Gdański)
Mirosław Michalik
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Ożóg
(Uniwersytet Rzeszowski)
Jolanta Panasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Katarzyna Plutecka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Małgorzata Rocławska-Daniluk
(Uniwersytet Gdański)