Nowa Biblioteka

Kwartalnik reaktywowany w 2010 roku. Poświęcony problematyce informatologicznej i bibliologicznej. Każdy z numerów ma charakter monograficzny. Od 2013 roku czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Część B.