Kontakt

Redakcja czasopisma „Narracje o Zagładzie”
pl. Sejmu Śląskiego 1,
40-032 Katowice (pokój 421),
e-mail: martacuber@interia.pl, anitajarzyna@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Marta Tomczok (redaktor naczelna)
Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński