RECENZENCI

Lista recenzentów w 2017 roku:

Prof. dr hab. Bożena Karwowska (The University of British Columbia)

Prof. zw. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Lista recenzentów w 2016 roku

Dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. Renata Makarska (Johannes Gutenberg Universität Mainz)

Prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)


Lista recenzentów w 2015 roku

Prof. zw. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr hab. Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)