Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są półrocznikiem poświęconym zagadnieniom prawa kolizyjnego, prawa porównawczego, międzynarodowego prawa handlowego i arbitrażu międzynarodowego.