Postscriptum Polonistyczne

Pismo krajowych i zagranicznych polonistów.

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655, na liście Index Copernicus International oraz na liście ERIH+.
Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL.