Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” czasopismo wydawane od 1977 roku. Adresowane do dydaktyków literatury i dydaktyków języka, nauczycieli polonistów, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, magistrantów i doktorantów.

 

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – część B (pozycja 2049), na liście Index Copernicus International. Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL.

 

Za publikację w „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” przyznawanych jest 9 punktów.

 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Adres wersji elektronicznej: www.ceeol.com, www.sbc.org.pl

ISSN 0208-5011
eISSN 2353-9577