Kontakt

Instytut Historii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

http://www.historia.us.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

Dawid Madziar
sekretarz
Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne