Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny

Agata Aleksandra Kluczek, redaktor naczelny

Dariusz Rolnik, zastępca red. nacz.

Maciej Fic, zastępca red. nacz.

Marcela Gruszczyk, sekretarz

Dawid Marek Madziar, sekretarz

Mateusz Sokulski

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Marian Chachaj, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Jerzy Dygdała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr hab. prof. UŁ Albin Głowacki, Uniwersytet Łódzki

prof. Valiancin Fiodaravič Holubieŭ, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі / National Academy of Science of Belarus

dr Andrej Macuk, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі / National Academy of Science of Belarus

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski

dr Albina Feodorovna Noskova, Институт славяноведения РАН / Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences

prof. dr hab. Maciej Salamon, prof. em. Uniwersytet Jagielloński

doc. PhDr Michal Šmigel’, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Uniwersytet Wrocławski

dr Stiepan A. Zakharkevich, Белорусский государственный университет / Belarusian State University