Zespół redakcyjnySekretarz

Dawid Marek Madziar

Marcela Gruszczyk

Zastępca redaktora

Dariusz Rolnik

Maciej Fic

Redaktor naczelny

Agata Aleksandra Kluczek

Zespół redakcyjny

Agata Aleksandra Kluczek

Dariusz Rolnik

Maciej Fic

Marcela Gruszczyk

Dawid Marek Madziar