CALL FOR PAPERS

2018-12-21

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 15 (20), 2020.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2019  roku.