"Wieki Stare i Nowe" są wydawane pod auspicjami Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na łamach czasopisma publikuje się teksty naukowe poświęcone dziejom polskim i powszechnym od dziejów starożytnych po czasy najnowsze z różnych obszarów historii. Konkretne tomy nie są poświęcone jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywane jest ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. 

ISSN: 1899-1556 (Print) ISSN: 2353-9739 (Online)


 
 

Wieki Stare i Nowe 2018

2019-01-04

PT. Czytelnicy, z przyjemnością informujemy, że ukazał się tom 13 (18) naszego Czasopisma. Zapraszamy do lektury: 

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

Zawartość tomów Wieków Starych i Nowych (2009-2018)

2018-01-30

P.T. Czytelnicy,

dostęp do pełnych tomów naszego czasopisma (tomy 2009-2018) również ze strony

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa