Vol 13, No 18 (2018)

Kolejny tom historycznego czasopisma „Wieki Stare i Nowe” tradycyjnie gromadzi artykuły poświęcone różnym aspektom historii polskiej i powszechnej na przestrzeni dziejów.

Epokę starożytną reprezentują studia poświęcone chorobom pszczół (Agnieszka Bartnik) oraz ikonografii wybranych monet epoki Flawiuszów (Judyta Ścigała). Kolejny artykuł dotyczy ceremonii tryumfalnej w czasach bizantyńskich (Michał Pietranik). W odniesieniu do dziejów nowożytnych poszczególne artykuły koncentrują się na zagadnieniach polityki zewnętrznej króla Władysława IV Wazy (Rafał Wolski), wojażach włoskich i refleksjach z tych podróży (Patryk Kurzyński), dziele encyklopedycznym cieszyńskiego uczonego Leopolda Jana Szersznika (Ondřej Podavka), aspektach historii gospodarczej związanej z kondycją finansową jednego z klasztorów paulinów (Jacek Szpak), biografii jednej z artystek Teatru Rozmaitości w Warszawie: Wiktoryny Bakaławiczowej (Adrian Uljasz). Dzieje najnowsze znalazły swą egzemplifikację w treści kiku artykułów, w których kolejno analizowano losy generała Konstantego Druckiego-Lubeckiego (Mariusz Patelski), pomoc węgierską dla Polski w 1920 roku (Piotr Uwijała), a także omówiono tragiczną w skutkach katastrofę w kopalni w Nowej Rudzie w 1941 roku (Kacper Manikowski) oraz pokazano miejsce Zaolzia w stosunkach polsko-czechosłowackich podczas II wojny światowej (Dariusz Miszewski).

Stały dział Artykuły recenzyjne i recenzje zawiera krytyczne omówienia kilku prac z zakresu historii starożytnej, nowożytnej i najnowszej. Tom bieżący zamyka dział Varia.

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## Okładka Spis treści Agnieszka Bartnik Judyta Ścigała Michał Pietranik Rafał Wolski Ondřej Podavka (English) Patryk Kurzyński Jacek Szpak Adrian Uljasz Mariusz Patelski Piotr Uwijała Kacper Manikowski Dariusz Miszewski Marek Jurkowski Adrian Uljasz Sylwester Fertacz Kamil Kartasiński Maciej Fic Marek Białokur Maria Wylężek Urszula Świderska‑Włodarczyk Metryczka

Spis treści