Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

W latach 1977 – 2008 ukazało się siedemnaście tomów „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”, wydawanych jako prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czasopismo powstało w 1977. Jego redaktorami naczelnymi byli:

- 1977-1987: prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński,
- 1992-2008: dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UŚ,
- 2018-nadal: dr Michał Barański i dr Błażej Mądrzycki.

Recenzentami artykułów opublikowanych w ZPPPiPS byli m.in.: Zbigniew Salwa, Walerian Sanetra, Ludwik Florek, Herbert Szurgacz, Michał Seweryński, Józef Skąpski, Czesław Jackowiak, Urszula Jackowiak, Krzysztof Rączka, Tadeusz Kuczyński.

Autorami artykułów opublikowanych w ZPPPiPS byli m.in.: Tadeusz Zieliński, Bolesław M. Ćwiertniak, Kazimierz Korzan, Wojciech Muszalski, Krzysztof Rączka, Józef Nowacki, Arkadiusz Nowak, Antoni Witosz, Stanisława Kalus, Teresa Liszcz, Grzegorz Goździewicz, Krzysztof Baran, Helena Szewczyk, Sławomir Tkacz.

RADA NAUKOWA ZPPPiPS:
- prof. dr Birgitta Nyström - Uniwersytet w Lund (Szwecja),
- dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS,
- dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ,
- dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, prof. UŚ,
- dr Justyna Czerniak-Swędzioł, UJ,
- dr Izabela Florczak, UŁ,
- dr Marta Otto, UŁ.