Jedzenie jako dzieło sztu(cz)ki – o granicach w postrzeganiu żywienia w pracy Doroty Koczanowicz Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki


Abstrakt

W recenzji omówiono książkę Doroty Koczanowicz Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki, która zawiera interpretację tekstów zebranych przez jej autorkę w celu odpowiedzi na pytanie: Czy jedzenie jest sztuką?  


Słowa kluczowe

food studies; kulturoznawstwo; jedzenie

Albala K.: Routledge International Handbook of Food Studies. London 2013.

Ogden J.: Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Przeł. R. Andruszko. Kraków 2011.

Wolf N.: The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women. London 1990.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29

Share |

ChmielA. (2020). Jedzenie jako dzieło sztu(cz)ki – o granicach w postrzeganiu żywienia w pracy Doroty Koczanowicz Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki. Chowanna, 1-7. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.55.01

Anna Chmiel 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6949-3937