KruszelnickiM. „Krytyka, Opór, Nadzieja. Wokół Publicystyki Zaangażowanej Henry’ego A. Girou”x. Chowanna, June 2020, s. 1-11, doi:10.31261/CHOWANNA.2020.54.02.