Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia

2021-04-21

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia
(Numer angielsko-polski; nabór tekstów otwarty)

Przypuszczalnie tajemnica, która wzywa w tym co do-myślenia, jest nie czym innym niż istoczącym czegoś, co próbujemy wskazać nazwą “prześwit”. Dlatego także powszechne mniemanie z pewnością siebie i uporem przechodzi obok tajemnicy.
(Martin Heidegger, Aletheia)

Tajemnica, to co do-myślenia, prześwit, a więc i z konieczności namysł i rozumienie. Tylko czy nieubłagany i nieustanny zgiełk wielogłosu pozostawia jeszcze przestrzeń ciszy niezbędnej dla namysłu i czas konieczny by rozumieć? A być może, ostatecznie, nawet i zrozumieć. Pytanie o hermeneutykę nie jest już pytaniem o koiné czasu obecnego, jak chciał zaledwie u schyłku ubiegłego wieku Gianni Vattimo. Bezkrytycznie żarłoczna medialność nowego stulecia wykazuje jak nader optymistyczna była wiara w sztukę interpretacji jako lingua franca współczesności. Dawno rozwiał się romantyczny sen Schleiermachera o hermeneutyce uniwersalnej, a w pulsującej mgle rozmytych informacji coraz trudniej dostrzec znaki, które na polnej drodze i w leśnych ostępach myśli pozostawił po sobie filozof z Fryburga.

Gdzie szukać miejsca dla hermeneutyki? Jak formułować i wybrzmieć pytania o znaczenie, treść, a nawet o prawdę rzeczy? Czym są, a czym powinny być rozumienie i zrozumienie, interpretacja i przyswojenie? Jak patrzeć w prześwit? Czy ma jeszcze sens pytanie o wyistaczającą się i nawołującą (chyba coraz słabiej) tajemnicę bycia, do której kusił jeszcze jako Trismegistos, ten stary łobuz, łapserdak i alchemik Hermes? Czy czas już celnie wymierzonym i upojonym własną wszechwiedzą algorytmiczno-socjologicznym kopniakiem pokazać hermeneutyce jej miejsce na śmietniku przeżytych teorii? A dla pewności doprawić jeszcze lewym (rzecz jasna!) ideologicznym prostym? A może postpostnowoczesna labilność wiedzy-niewiedzy to niepowtarzalna okazja by na nowo nakreślić metodologiczne i teleologiczne ramy sztukonauki interpretacji by z hybrydalnej teraźniejszości wyłonili się nowi adresaci rozumienia.

W nadziei na odpowiedzi na powyższe oraz inne, niezadane pytania dotyczące statusu hermeneutyki w czasach współczesnych zachęcamy do nadsyłania publikacji zainspirowanych następującymi zagadnieniami:

 • rozumienie, zrozumienie, porozumienie, nieporozumienie, nie-porozumienie
 • nowe metodologie interpretacji artefaktów literatury, kultury i sztuki
 • prawda i prawdy w tekstach i kontekstach czytania
 • interpretacja i rozumienie na styku myśli orientu i okcydentu
 • interpretacja, opis i pomiar w naukach ścisłych
 • strategie interpretacyjne w humanistyce cyfrowej
 • rozumienie a sztuczna inteligencja
 • definicje rzeczywistości/zagadnienia podmiotowości
 • język i ludzkie/nieludzkie/poza-ludzkie
 • prześwit/tajemnica/bycie/wezwanie
 • hermeneutyka pytania i hermeneutyka wezwania/poszukiwanie odpowiedzi
 • hermetyczne źródła hermeneutyk(i) wobec współczesności
 • symbole czasu i czas symboliczny
 • prawda, historia, teraźniejszość

Teksty, wraz ze wszystkimi wymaganymi metadanymi, prosimy nadsyłać przez system OJS do dnia 31 października 2021 (lecz nie wcześniej niż 1 sierpnia 2021), zgodnie z procedurą opisaną w zakładkach „O czasopiśmie” i „Przesyłanie tekstów”.