Mark Helfrich, <i>Naked Pictures of My Ex-Girlfriends. Romance in the 70s.</i>

(Nota krytyczna w języku angielskim)

Paweł Jędrzejko
http://orcid.org/0000-0002-3251-2540

Abstrakt

Nota krytyczna autorstwa Pawła Jędrzejki, poświęcona książce Marka Helfricha, Naked Pictures of My Ex-Girlfriends. Romance in the 70s. (Los Angeles: Rat Press, 2000). 


Słowa kluczowe

Mark Helfrich; Naked Pictures of My Ex-Girlfriends. Romance in the 70s.; nagość; fotografia; młodość; przemijanie

Helfrich, Mark. Naked Pictures of My Ex-Girlfriends. Romance in the 70s. Los Angeles: Rat Press, 2000. ISBN 9780965653534.

Singer, Mark. “Dept. of Free Love How to Make the Most of Some Sexy Snapshots,” The New Yorker, April 10, 2000, 32. https://www.newyorker.com/magazine/2000/04/10/dept-of-free-love-how-to-make-the-most-of-some-sexy-snapshots (10.12.2020).


Opublikowane : 2020-12-30


JędrzejkoP. (2020). Mark Helfrich, <i>Naked Pictures of My Ex-Girlfriends. Romance in the 70s.</i&gt;. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 239 - 242. https://doi.org/10.31261/errgo.11397

Paweł Jędrzejko  pawel.jedrzejko@us.edu.pl
Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-3251-2540
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).