Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Cebula i kapustaAbstrakt

Aleksander Genis

"Onion and Cabbage"

Inspired by the structure of the titular vegetables – one having an essence after having been stripped of the outer layers, the other deprived of it – the article proposes a re-reading of Russian literature from the opposing perspectives of the “cabbage paradigm” and the “onion paradigm.” The former is located in the realm of soviet metaphysics, while the latter reverberates with deeper philosophical inspirations in which the meaning is produced by void and chaos. Both paradigms are used as distinct interpretative perspectives and illustrated with relevant literary examples.


Lao-tsy. 2004. Wielka Księga Tao. Przeł. Jarosław Zawadzki. My book. <http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20azjatycki/03.%20lao-tsy%20-%20tao%20te%20king.pdf>

Tołstoj, Lew. 1985. “Śmierć Iwana Iljicza”. Przeł. Jarosław Iwaszkiewicz. W Opowiadania i nowele, wyb., oprac. Ryszard Łużny. Wrocław.

Пелевин Виктор. 1992. “Омон Pa”. Знамя 5.

Эпштейн Михаил. 1993».Пустота как прием. Слово и образ у Ильи Кабакова”. Октябрь 10 : 177–192.

Pobierz

Opublikowane : 2015-11-15


Genis, A. (2015). Cebula i kapusta. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (31). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4010

Aleksander Genis  aagenis@hotmail.com
Aleksander Genis, z pochodzenia rosjanin, jest amerykańskim pisarzem, eseistą krytykiem literackim i gospodarzem programów radiowych. Jest też członkiem rady redakcyjnej czasopisma Иностранная литература"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).