Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Przedmioty dźwiękowe i produkty dźwiękowe: standardy nowej kultury słuchania w pierwszej połowie XX wiekuAbstrakt

Tłumaczenie tekstu Aleksandry Hui autorstwa Justyny Stasiowskiej. Badaczka analizuje proces powstawania przedmiotów dźwiękowych poprzez skupienie się na zmianach w obrębie kultury muzycznej XIX/XX wieku oraz wpływ jaki miał na nią wynalazek fonografu. Badaczka prowadza pojęcie nowego typu odbioru, czyli słuchania progowego nie będącego ani aktywnym wsłuchiwaniem się ani pasywnym słuchaniem lecz psychofizycznym reagowaniem na bodźce bez konieczności świadomego odbioru ich.


Słowa kluczowe

sound studies; socjologia nauki; słuchanie progowe; obiekty dźwiękowe

Bingham, Walter, Introduction, w: The Effects of Music: A Series of Essays, 1–9, red. Max Schoen, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, London 1927/2001,

Bingham, Walter, Studies in Melody, „The Psychological Review: Monograph Supplements”, 1910, t. 3, nr 12.

Botstein, Leon,Time and Memory: Concert Life, Science, and Music in Brahms’s Vienna, w: Brahms and His World, red. Walter Frisch, Princeton University Press, Princeton, NJ 1990.

Bücher, Karl, Arbeit und Rhythmus, Teubner, Leipzig 1899

Bücher, Karl, Industrial Evolution, przeł. Samuel Morley Wickett, Henry Holt and Company, New York 1893/1907, s. 27–28.

DeGraaf [archwista], Thomas Edison National Historic Park, przeprowadzone wywiady.

Hanslick, Eduard, The Beautiful in Music, red. Morris Weitz, przeł. Gustav Cohen, Liberal Arts Press, New York 1854/1957.

Hui, Alexandra, Instruments of Music, Instruments of Science: Hermann von Helmholtz’s Sound Sensation Studies, His Classicism, and His Beethoven Sonata, „Annals of Science”, 2011, t. 2, nr 68, s. 149–177.

Hui, Alexandra, The Bias of ‘Music-Infected Consciousness’: The Aesthetics of Listening in the Laboratory and on the City Streets of Fin-de-Siècle Berlin and Vienna, „Journal of the History of the Behavioral Sciences”, 2012, t. 3, nr 28, s. 236–250.

Hui, Alexandra, The Psychophysical Ear: Musical Experiments, Experimental Sounds, 1840–1910, The MIT Press, Cambridge, MA 2012.

Jackson, Myles, Harmonious Triads: Physicists, Musicians, and Instrument Makers in Nineteenth-Century Germany, The MIT Press, Cambridge, MA 2006.

Johnson, James, Listening in Paris: A Cultural History, The University of California Press, Berkeley 1995.

Karin Bjisterveld, Mechanical Sound:Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century, The MIT Press, Cambridge, MA 2008.

Lipps, Theodor, Psychologische Studien, 2nd ed., Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, Leipzig 1905.

Lipps, Theodor, Zur Theorie der Melodie, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1902, nr 27, s. 225–263.

Lorenz, Carl, Untersuchungen über die Auffassung von Tondistanzen, „Philosophische Studien”, 1890, nr 6, s. 26–103; Wilhelm Wundt, Ueber Vergleichungen von Tondistanzen, „Philosophische Studien”, 1981, nr 6.

Meyer, Max, Elements of a Psychological Theory of Melody, „Psychological Review”, 1900, t. 7, nr 3, s. 241–273.

Meyer, Max, Unscientific Methods in Musical Esthetics, „Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods”, 1904, nr 1, s. 707–715.

Milner, Greg, Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music, Faber & Faber, New York 2007.

Myers, Charles, Individual Differences in Listening to Music, w: The Effects of Music, red. Max Schoen, Routledge, New York 1927, s. 10–37; Otto Ortmann, Types of Listeners: Genetic Considerations, w: The Effects of Music, red. Max Schoen, Routledge, New York 1927, s. 38–77.

Pinch, Trevor, Frank Trocco, Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002;

Pinch, Trevor, Karin Bijsterveld, Should One Applaud? Breaches and Boundaries in the Reception of New Technology in Music, „Technology and Culture”, 2003, nr 22, s. 536–559.

Schafer, Raymond Murray, The Tuning of the World: Toward a Theory of Soundscape Design, University of Pennsylvania Press 1977.

Sterne, Jonathan, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, Durham, NC 2003.

Stumpf, Carl, Über Vergleichungen von Tondistanzen, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinneorgane”, 1890, nr 1, s. 419–462.

Stumpf, Carl, W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie; E. Luft, Über die Unterschiedsempfindlichkeit für Tonhöhern, „Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft”, 1888, nr 4, s. 540–550.

Stumpf, Carl, Wundt’s Antikritik, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1891, nr 2, s. 266–293.

Thompson, Emily, Machines, Music, and the Quest for Fidelity: Marketing the Edison Phonograph, 1877–1925, „The Musical Quarterly”, 1995, t. 1, nr 29, s. 131–171.

Thompson, Emily, The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933, The MIT Press, Cambridge, MA 2002.

Weber, William, Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in London,Paris and Vienna, Holmes and Meier Publishers, New York 1975.

Weinmann, Fritz, Zur Struktur der Melodie, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1904, nr 38, s. 238–239.


Opublikowane : 2016-11-15


Hui, A. (2016). Przedmioty dźwiękowe i produkty dźwiękowe: standardy nowej kultury słuchania w pierwszej połowie XX wieku. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(33). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4721

Alexandra Hui  jstasiowska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).