Nota o książce: Judith Butler, Zeynep Gambetti, Leticia Sabsay <i>Vulnerability in Resistance</i>

  • Anna Kisiel Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: opór, bezbronność, kobiecość, protest, Turcja

Abstrakt

For an abstract in English, scroll down.

Anna Kisiel
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nota o książce: Judith Butler, Zeynep Gambetti, Leticia Sabsay Vulnerability in Resistance

Abstrakt:
Nota poświęcona jest książce Vulnerability in Resistance pod redakcją Judith Butler, Zeynep Gambetti, oraz Leticii Sabsay. Na pozycję składa się trzynaście rozdziałów, z których każdy opowiada zgoła inną historię, ale wszystkie łączą powracające tytułowe słowa-klucze - resistance (opór) oraz vulnerability, który to termin w języku angielskim posiada szerszą gamę znaczeń, mieszcząc w sobie bezbronność, narażenie, podatność na zranienie, ale i swoistą kruchość. Redaktorki i autorki tego tomu próbują przemyśleć relację między tymi dwoma pojęciami.

Słowa kluczowe: opór, bezbronność, kobiecość, protest, Turcja

A Critical Note on Vulnerability in Resistance by Judith Butler, Zeynep Gambetti and Leticia Sabsay (eds.)

Abstract:
The present note is dedicated to the book Vulnerability in Resistance edited by Judith Butler, Zeynep Gambetti, and Leticia Sabsay. The volume consists of 13 chapters, of which each tells an altogether different story, yet what connects all of them are the ever-returning keywords: resistance and vulnerability. In the English language, the latter term covers a broader gamut of meanings than its Polish equivalent (bezbronność), comprising in itself such concepts as helplessness, exposure, proneness to harm, but also fragility. The editors of the volume and the authors of the contributions alike attempt to revisit the relation between these two central terms.

Keywords: resistance, vulnerability, femininity, protest, Turkey

Biogram autora

Anna Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Filologiczny
Anna Kisiel jest doktorantką literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bibliografia

Judith Butler, Zeynep Gambetti, Leticia Sabsay, red., Vulnerability in Resistance (Durham, London: Duke University Press, 2016), ss. 352.

Opublikowane
2018-02-06
Jak cytować
Kisiel, A. (2018). Nota o książce: Judith Butler, Zeynep Gambetti, Leticia Sabsay <i>Vulnerability in Resistance</i&gt;. Er(r)go, 2(37). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6206