Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Maski Batmana. Kostium jako element narracji superbohaterskiej w komiksieAbstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki maski oraz kostiumu w komiksowych narracjach superbohaterskich, jako kluczowego elementu nie tylko w zakresie konstruowania wizualnego aspektu superbohaterów, ale także ich psychologicznego tła. Posługując się wybranym przykładem tego typu narracji – komiksem „Batman: Ego” Darwyna Cooke’a – autor stara się przedstawić figurę maski oraz kostiumu jako „upodmiotowione” w dziele Cooke’a twory, które mogą stać się punktem wyjścia dla konstruowania konkretnych fabuł komiksowych, stawiających w swoim centrum niejednoznaczne zależności pomiędzy za-maskowaną a zde-maskowaną osobowością wybranego bohatera.

Masks of Batman. The costume as an element of a superhero narratives in comics

The main goal of the article is to present the theme of mask and costume in the superhero comic’s narratives as a key element not only for visual aspects of superheroes but also theirs psychological background.  Using an example of Darwyn Cooke’s “Batman: Ego” comic book, the author presents  a mask and  a costume as “subjectified” creations in Cooke’s work.  They become a starting points for a comic book’s stories which concentrate on the multilayered dependence between the mask-ed and un-mask-ed personality of a hero.


Słowa kluczowe

teoria komiksu; historia komiksu; analiza treści;

Barbara Brownie, Danny Graydon, The Superhero Costume: Identity and Disguise in Fact and Fiction, Bloomsbury Academic, London-New York 2016.

Batman: Ego, scen. i rys. D. Cooke, Egmont, Warszawa 2003.

Efrat Tseëlon, Reflections on mask and carnival, w: Masquerade and Identities: Essays on Gender, Sexuality, and Marginality, red. Efrat Tseëlon, Routledge, New York 2001.

Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa 2011.

Herbert George Mead, Mind, Self, and Society: The Definitive Edition, University of Chicago Press, Chicago 2015.

Peter Coogan, Superhero. The Secret Origin of the Genre, MonkeyBrain Books, Austin 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-30


Żaglewski, T. (2018). Maski Batmana. Kostium jako element narracji superbohaterskiej w komiksie. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(37). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6278

Tomasz Żaglewski  zaglewski.tomasz@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Kulturoznawstwa  Polska
dr Tomasz Żaglewski – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii i teorii kultury popularnej - w szczególności komiksu oraz filmu. Autor książki "Kinowe Uniwersum Superbohaterów: Analiza współczesnego filmu komiksowego" (PWN 2017). Publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, "Kulturze Współczesnej", „Zeszytach Komiksowych”, "Panoptikum" i „Studiach Kulturoznawczych”."Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).