Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Piękna karlica i żydowski nochal z kartonuAbstrakt

For an abstract in English, scroll down.

Anna Maria Bielak
Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WSD

Piękna karlica i żydowski nochal z kartonu

Abstrakt: Niniejszy artykuł podejmuje próbę dekonstrukcji poszczególnych znaczeń, do których odsyłać może obecność żydowskiej karlicy w powieści Oblubienicy Pana Alberta Cohena. Kluczowy moment narracji, w którym pojawia się karlica, nie pozwala na jej zignorowanie. Jej obecność jest na tyle zagadkowa, a scena na tyle oniryczna, że niezbędne okaże się się odnalezienie intertekstualnych powiązań, sięgnięcie do kontekstu literackiego i historycznego samej figury. 

Słowa kluczowe:
 Albert Cohen, Belledu Seigneur, karzeł, kobiecość

A Beautiful Dwarf and a Jewish Paper Nose

The purpose of the following article is to deconstruct multiple meanings of the presence of a jew female dwarf in Albert Cohen's Belledu Seigneur novel. The key moment of the narrative, where the female dwarf appears, does not allow us to ignore this character. Her presence is enigmatic enough, and the scene oneiric itself, to force us to find the intertextual connections, seeking a wider historical and literary context of the figure.

Keywords: Albert Cohen, Belledu Seigneur, dwarf, femininity


Słowa kluczowe

Albert Cohen; Belledu Seigneur; karzeł; kobiecość

Albert Cohen, Carnets 1978, Gallimard, Paryż 1992.

Albert Cohen, O vous, frères humains, Gallimard, Paryż 1998.

Albert Cohen, Oblubienica Pana, przeł. Andrzej Socha, Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2001.

Albert Cohen, Solal, przeł. Andrzej Socha, Wydawnictwo Noir sur Blanc, Warszawa 2007.

Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Bożena Fabiani, Niziołki, łokietki, karlikowate, PIW, Warszawa 1980.

Denise Goitein-Galpérin, Visage de mon peuple, A.-G. Nizet, Paryż 1982.

Elias Canetti, Auto da fé, przeł. Edyta Sicińska-Gałuszkowa, Czytelnik, Warszawa 2004.

Gaston Bachelard, Fenomenologia maski, w: Maski II, red. Maria Janion, Stanisław Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, s. 14-24.

Günter Grass, Blaszany Bębenek, przeł. Sławomir Błaut, Oskar, Gdańsk 1994.

Hanna Arendt, Pisma Żydowskie, przeł. Mieczysław Godyń, Piotr Nowak, Ewa Rzanna, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2012.

Jack I. Abecassis, Albert Cohen: Dissonant Voices, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2004.

Pär Lagerkvist, Karzeł, przeł. Zygmunt Łanowski, Promic - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2013.

Philippe Zard, Dans ma demeure d’Europe, „Cahiers Albert Cohen (Visions du sacré)”, 1994, nr 4, s. 79-112.

René Girard, “Potworny sobowtór”, opętanie i maska, w: Maski II, red. Maria Janion, Stanisław Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, s. 31-41.

Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań 2003, http://biblia.deon.pl/, (1.02.2018).


Opublikowane : 2018-11-30


Bielak, A. (2018). Piękna karlica i żydowski nochal z kartonu. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(37). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6409

Anna Maria Bielak  bielakam@gmail.com
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, WSD.  Polska"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).