Niebinarna utopia w "uporządkowanej” rzeczywistości – Renaty Ziemińskiej wielowarstwowe pojęcie płci

(Recenzja w języku polskim)


Abstrakt

Niniejsze omówienie dotyczy książki Renaty Ziemińskiej Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci. Książka składa się z trzech części i w każdej z nich autorka dekonstruuje dotychczasowe struktury pojęciowe kategorii płci, stabilizowane w ramach binarnego sytemu płciowego. Braki binarnego podziału filozofka obnaża na przykładzie osób interpłciowych oraz transpłciowych. Proponuje prawne oraz instytucjonalne rozwiązania, które zwiększyłyby widzialność osób niebinarnych w społeczeństwie zachodnioeuropejskim. Ziemińska postuluje, aby płeć analizować jako wielowarstwowy proces, będący swoistym kontinuum: zmiennym i zależnym od różnorakich czynników biologicznych, kulturowych i środowiskowych. Ziemińska udowadnia, że jest możliwa zmiana w myśleniu o płci oraz, że filozofia może znacząco przyczynić się do jej wprowadzenia. 


Słowa kluczowe

binarny system płciowy; ontologia płci; płciowe kontinuum; interseksualność; transseksualność

Arendt, Hannah, Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka. Warszawa: Aletheia 2020. ISBN: 978-83-65680-61-7

Butler Judith, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzenia, przeł. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016. ISBN:978-83-65369-59-8

Ziemińska, Renata. Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci. Próba inkluzji danych o osobach interpłciowych i niebinarnych. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2018.


Opublikowane : 2020-12-30


BomastykM. (2020). Niebinarna utopia w "uporządkowanej” rzeczywistości – Renaty Ziemińskiej wielowarstwowe pojęcie płci. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 193-201. https://doi.org/10.31261/errgo.7565

Michał Bomastyk  michalbomastyk@gmail.com
Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).