Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Szekspirowskie okruszyny

Cytat jako przywłaszczenie w perspektywie schematu komunikacji Jakobsona

Jacek Mydla
https://orcid.org/0000-0003-1240-286X

Abstrakt

Punktem wyjścia są konstatacje na temat fragmentarycznej („cytatowej”) obecności Szekspira w kulturze współczesnej. Następnie wykorzystano schemat komunikacji Romana Jakobsona do analizy wybranych przykładów przywłaszczeń tekstu szekspirowskiego w postaci cytatu przeniesionego w nowy kontekst. Zastosowanie schematu umożliwia wniknięcie w przetworzenia, jakim ulega znaczenie oryginału w procesie transferu kulturowego.


Słowa kluczowe

Jakobsona schemat komunikacji – przywłaszczenie – cytat – transfer kulturowy; Jakobson; schemat komunikacji; Jakobsonowski schemat komunikacji; przywłaszczenie; cytat; transfer kulturowy

Dobson, Michael. The Making of the National Poet. Shakespeare, Adaptation, and Authorship, 1660-1769. Clarendon Press, 1994.

Doyle, Arthur Conan.Księga wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa, tłum. Anna Krochmal i in. rea, Warszawa, 2010.

Foucault, Michel. „Kim jest autor?” W: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999, ss. 199-219.

Jakobson, Roman. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. Pamiętnik Literacki, 51/2 (1960): ss. 431-473.

Mydla, Jacek. “Performing Shakespeare’s Words: Textual Authority in Light of the Theory of Indeterminacy.” Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, vol. 17 (32) 2018, ss. 63-78.

Shakespeare, William, Hamlet. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 1997.

Szekspir, Wiliam.Dzieła dramatyczne, PIW, Warszawa, 1958.


Opublikowane : 2019-12-16


Mydla, J. (2019). Szekspirowskie okruszyny. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 99-114. https://doi.org/10.31261/errgo.7715

Jacek Mydla  jacek.mydla@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1240-286X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).