informacje dla autorów


Abstrakt

Informacje i wskazówki dla Autorów.


Słowa kluczowe

instrukcje; wskazówki; styl; notacja; formatowanie tekstu


Opublikowane : 2019-12-15


ErrgoR. (2019). informacje dla autorów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 247-253. https://doi.org/10.31261/errgo.7827

Redakcja Errgo  errgo@us.edu.pl
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).