Queerowanie matrycy: estetyka męskiego ciała w fotografii Erwina Olafa i Ruvena Afanadora


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na wizualną twórczość dwóch współczesnych fotografów – Erwina Olafa i Ruvena Afanadora – z perspektywy studiów queerowych. Z tej perspektywy badawczej twórczość zarówno Erwina Olafa, jak i Ruvena Afanadora jawi się jako swoista gra z konwencjami oraz oczekiwaniami społecznymi związanymi z płcią oraz seksualnością. Szczególne miejsce w tych rekonfiguracjach zajmuje ciało męskie, za pomocą którego Olaf i Afanador zdają się zaburzać ekonomię heteroseksualnego pożądania na rzecz nieskrępowanej kulturowymi ograniczeniami ekspresji cielesności. W konsekwencji takiego spektaklu tworzenia ciało zostaje przewartościowane nie tylko jako środek wyrażania performatywności, ale przede wszystkim jako medium stawania się (becoming) – rezerwuar bezustannie zmieniających się znaczeń. 


Słowa kluczowe

photography; Erwin Olaf; Ruven Afanador; male body aesthetics; queer; masculinity

Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill and Wang, 1981.

Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex.” London and New York: Routledge, 1993.

Butler, Judith. “Bodily Inscriptions, Performative Subversions.” In Feminist Theory and the Body: A Reader, ed. Janet Price and Margrit Shildrick, 416–422. London: Routledge, 1999.

Foucault, Michael. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.

Lehman, Peter. Running Scared: Masculinity and the Representation of the Male Body. Detroit: Wayne State University Press, 2007.

McCallum, E. L., and Mikko Tuhkanen (eds.). Queer Times, Queer Becomings. New York: SUNYPress, 2011.

Meyer, Richard. “Imagining Sadomasochism: Robert Mapplethorpe and the Masquerade of Photography.” Qui Parle, vol. 4, no. 1, 1990: 62–78.

Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” In: Visual and Other Pleasures, 14–26. New York: Palgrave, 1989.

Sewell, John Ike. “‘Becoming Rather Than Being’: Queer’s Double-Edged Discourse as Deconstructive Practice.” Journal of Communication Inquiry, vol. 38, no. 4 (2014): 291–307.

Siegal, Nina. “A Photographer Who Makes You Ask, ‘What Has Happened Here?’” The New York Times, February 16–17 (2019), https://www.nytimes.com/2019/02/13/arts/design/erwin-olaf-photography.html.

Sontag, Susan. On Photography. New York: Picador, 2001.

Tuhkanen, Mikko. “Performativity and Becoming.” Cultural Critique, no. 72 (Spring 2009): 1–35.


Opublikowane : 2020-12-30


GrądzK. (2020). Queerowanie matrycy: estetyka męskiego ciała w fotografii Erwina Olafa i Ruvena Afanadora. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 163-173. https://doi.org/10.31261/errgo.8302

Krystian Grądz  krystian.gradz@hotmail.com
Uniwersytet Szczuciński  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).