Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i> Ewy Szczęsnej

(Recenzja w języku polskim)


Abstrakt

W niniejszym tekście omówiono teoretyczne podstawy i metodologiczną innowacyjność polskojęzycznej monografii Ewy Szczęsnej Cyfrowa semiopoetyka z 2018 roku w świetle narodzin i rozwoju różnorodnych dyskursów cyfrowych, które dały początek radykalnej transformacji całej naszej semiosfery. Z powodzeniem przekładając teoretyczno-literacką refleksję nad procesami odpowiedzialnymi za tworzenie znaczeń na płaszczyznę cyfrową, Szczęsna oferuje czytelnikowi nieoceniony zestaw teoretycznych narzędzi, mający zastosowanie w literaturze, sztuce i innych formach interakcji semiotycznej, które narodziły się już jako “cyfrowe”. Proponując nowe rozwiązania, Autorka pozostaje jednak w stałym dialogu z mentorami-twórcami naszego dziedzictwa refleksji semiotycznej, budując tym samym pomost między “tradycyjnymi” a “cyfrowymi” formami twórczości i sposobami interakcji.


Słowa kluczowe

teoria literatury; semiotyka; cyfrowa humanistyka; hipertekst

Aarseth, Espen. Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, przeł. D. Sikora, M. Pisarski, P. Schreiber, M. Tabaczyński. Kraków: Korporacja Ha!art, 2014.

Bernard, Andreas. Theory of the Hashtag. Cambridge, UK: Polity Press, 2019.

Hayles, N. Katherine. Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Chicago: University of Notre Dame Press, 2008.

Kirschenbaum, Matthew G. Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.

Malloy, Judy. Uncle Roger. https://people.well.com/user/jmalloy/uncleroger/partytop.html (1.08.2020).

Rettberg, Scott. Electronic Literature. Cambridge, UK: Polity Press, 2018.

Szczęsna, Ewa. “Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka”. Rocznik Komparatystyczny 6/2015.

Szczęsna, Ewa (red.). Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej. Kraków: Universitas, 2015.

Tabbi, Joseph (red.). The Bloomsbury Handbook of Electronic Literature. London: Bloomsbury, 2017.

The Interview with Judy Malloy about Uncle Roger. W: Pathfinders, red. Dene Grigar, Stuart Moulthrop, 2013. https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/malloys-interview (1.08.2020).

Van Dijk, Jan A. G. M. “The One-Dimensional Network Society of Manuel Castells”. New Media and Society, vol. 1 (1)/2004, 127–138.


Opublikowane : 2020-12-30


PisarskiM. (2020). Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i&gt; Ewy Szczęsnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 217-225. https://doi.org/10.31261/errgo.9619

Mariusz Pisarski  mariusz.pisarski@ha.art.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).